xemmotphim.com luôn cố gắng cung cấp những nội dung chính xác và trung thật nhất. Nhưng những nội dung đó chưa chắc là đúng hoàn toàn nên việc xem hay không là do ở bạn.

Chúng tôi chia sẻ những bộ phim từ rất nhiều thời điểm khác nhau. Nhưng theo thời gian những nội dung này có thể bị thay đổi mà không được báo trước.

Một điều quan trọng là web chúng tôi có nhiều nội dung dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau nên mọi quyết định đều nằm ở bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những rủi ro không đáng có.

Những bình luận ở những nội dung trên trang web là điều chúng tôi không thể chủ động được nên các bạn tránh để bị ảnh hưởng. Xemmotphim.com không chịu trách nhiệm khi có xung đột xảy ra.

Khi tham gia vào xemmotphim.com nghĩa là bạn chấp nhận những điều khoản đã nêu trên.