Nếu bạn tham gia vào xemmotphim.com tức là bạn đồng ý với những điều khoản dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý yêu cầu bạn không tham gia xemmotphim.com

Trách nhiệm của người dùng

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. xemmotphim.com sẽ và các đối tác liên quan sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp nào. Bao gồm hậu quả trực tiếp và cả gián tiếp, những tổn thất và chi phí có thể phát sinh khi tham gia web của chúng tôi. Hay khi tải nội dung về máy gặp thiệt hại do virus gây ra làm thiệt hại đến hệ thống máy tính. Hoặc là đường truyền hay kết nối mạng kém,… 

Nội dung trên web

Tất cả nội dung trên web được chúng tôi cung cấp từ những thông tin trung thực nhất đếm cho các bạn. xemmotphim.com và các bên liên quan không bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy của việc sử dụng nội dung của trang web này. Những nội dung trên xemmotphim.com được cung cấp vì lợi ích cộng đồng và phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức tuyệt đối không được sử dụng những nội dung này với mục đích thương mại nếu không được chúng tôi cho phép. Nếu cố tình làm sai chúng tôi sẽ kết hợp với bên cơ quan chức năng giải quyết theo pháp luật. Những nội dung trên xemmotphim.com sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Tuy không chắc hoàn toàn đúng nhưng chúng tôi luôn cố gắng mang đến những thông tin mới nhất và đúng nhất. Và những nội dung có thể bị thay đổi mà không báo trước. 

Việc sử dụng thông tin cá nhân của khách

xemmotphim.com chỉ thu thập và sử dụng thông tin của bạn khi được sự đồng ý, chấp thuận của bạn. Khi nhận được thông tin chúng tôi sẽ đảm bảo vấn đề bảo mật cho những thông tin đó. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi sử dụng để liên hệ với bạn để thông báo về những cập nhật mới như là chương trình khuyến mãi, thời gian chiếu phim qua đường email hoặc bưu điện. Chúng tôi đảm bảo không chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc đưa thông tin lên trang web

Bạn không được đăng hoặc truyền tải lên trang web của chúng tôi bất kỳ hình ảnh, từ ngữ hoặc thông tin khác mang tính chất khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc bất hợp pháp  có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi và tất cả các bên liên quan và quản lý website không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh từ nội dung bạn đưa lên website.