Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://xemmotphim.com

Những thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách an toàn nhất theo chính sách của xemmotphim.com. Khi có sự cho phép của các bạn chúng tôi mới có thể thực hiện việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. xemmotphim.com xin cam kết sẽ không cung cấp, chuyển giao, tiết lộ những thông tin cá nhân của khách cho bên thứ 3 dưới bất kì hình thức nào mà không có sự cho phép của các bạn.

Trong trường hợp máy chủ của chúng tôi bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu thông tin của khách hàng, x.com sẽ có trách nhiệm báo cho khách hàng và báo cho các cơ quan chức năng để xử lý trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng, bao gồm cả hóa đơn, chứng từ.